0%

Chúng tôi là lực lượng quân đội tư
nhân đánh thuê, hoạt động dựa trên nguyên
tắc chỉ cần biết thông tin cần thiết.
Sứ mệnh Yêu cầu báo giá
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
blockanimecont
Binh sĩ được huấn luyện

Kinh nghiệm dày dạn. Hiện diện trên toàn cầu.

Tầm nhìn: Để cung cấp mức độ bảo mật và an ninh xuất sắc cho bất kỳ ai cần dịch vụ của chúng tôi.

Quy tắc Pillar cực kỳ đơn giản, không có ngoại lệ.

01.
Điều chỉnh dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng.
Không có tình huống nào giống nhau. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đánh giá để giúp khách hàng xác định loại giải pháp, mức độ đáp ứng và mức giá phù hợp nhất với nhu cầu của họ.
02.
Chỉ hỏi điều cần thiết.
Chúng tôi chỉ cần mức thông tin tối thiểu để hoàn thành dịch vụ của mình. Chúng tôi quá quen với việc làm ẩn thông tin nhạy cảm và tạo hồ sơ tối mật, và tuân theo mức độ bảo mật mà khách hàng đặt ra.
03.
Thực thi hợp đồng.
Thực hiện đúng theo cam kết. Chúng tôi tuân theo quy ước như được nêu trong các thỏa thuận với khách hàng, trong khi luôn cảnh giác và linh hoạt để ứng phó với các tình huống thay đổi. Nếu các nhiệm vụ đã được ghi ra, chúng tôi sẽ hoàn thành chúng.
Khởi nguồn
“Chỉ có chết mới hết nợ.”
Địa điểm
Pillar hoạt động xuyên biên giới.

Các đặc vụ của chúng tôi có thể đi đến bất kỳ nơi nào con người từng đặt chân tới.

Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu dịch vụ tại quốc gia của bạn.

Phương châm an ninh của chúng tôi
Chúng tôi hoạt động trong bằng cách phán đoán liên tục.
Chúng tôi có thể điều chỉnh mọi dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ cần đủ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ.
Yêu cầu báo giá
Yêu cầu báo giá