0%

DỊCH VỤ

Chúng tôi hoạt động trong bằng cách phán đoán liên tục. Chúng tôi có thể điều chỉnh mọi dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ cần đủ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ.

Dịch Vụ An Ninh

Các đặc vụ của Pillar đã được huấn luyện toàn diện để bảo vệ bạn, tài sản và bất động sản của bạn khỏi các nguy cơ tiềm ẩn. Cho dù là ngay trước nhà hay trên lãnh thổ nước ngoài, chúng tôi đều sở hữu công nghệ và kinh nghiệm để giúp bạn luôn an tâm. Chúng tôi làm việc với khách hàng thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng, và chúng tôi sẽ gặp bạn cho dù bạn ở đâu.

An Ninh Dân Cư

Bảo vệ con người, tài sản và bất động sản

 • GÁC ĐÊM
 • TUẦN TRA BÊN NGOÀI
 • GIÁM SÁT AN NINH

Bảo Vệ Lãnh Đạo và Kidnap Prevention

Phòng Chống Bắt Cóc

 • VỆ SĨ
 • LÁI XE AN NINH
 • BẢO VỆ CẬN THÂN
 • BẢO VỆ LỎNG THEO QUY TẮC

Vận Chuyển bằng Xe Tải Bọc Thép

Vận chuyển tài sản

 • SUV
 • MPV
 • CIT
 • B7+

Theo Dõi Tài Sản

Theo dõi việc vận chuyển con người và tài sản

 • TOÀN CẦU
 • BẢO MẬT
 • QUAN SÁT THEO THỜI GIAN THỰC
 • CẢNH BÁO TỨC THÌ

Quản Lý Khủng Hoảng

Khi đối mặt với tình huống khó lường, Pillar có khả năng triển khai các nhân viên an ninh từ bất cứ đâu trên thế giới. Các đặc vụ được giao xử lý khủng hoảng là các cựu thành viên của những tiểu đội chiến thuật tinh nhuệ, có khả năng hành động nhanh nhạy và chính xác trong các tình huống nguy cơ cao. Chúng tôi hiểu rằng thảm họa là điều không ai mong muốn và chúng tôi sẵn sàng can thiệp bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu bạn cần.

Ứng Phó Thảm Họa

Sơ tán và cứu người cùng và lấy lại tài sản

 • AN NINH TẠI CHỖ
 • SƠ TÁN
 • GIẢI CỨU
 • ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT 

Giải Cứu Con Tin

Đàm phán và giải cứu người bị bắt cóc

 • LẬP KẾ HOẠCH
 • ĐÀM PHÁN
 • GIẢI CỨU