0%

LIÊN HỆ

Nguồn lực và nhân sự của Pillar vượt xa các dịch vụ thông thường được nêu trên trang web của chúng tôi.

    Gửi
    Gửi

    Chúng tôi mời những khách hàng tiềm năng liên lạc và chia sẻ chi tiết cơ bản về yêu cầu của họ.

    Thông tin cơ bản thường bao gồm địa điểm, khung thời gian, nhiệm vụ được kỳ vọng và ngân sách. Trao đổi thư tín đầu tiên này được xử lý thận trọng và bảo mật nhất có thể như khi chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ của mình. Khách hàng được khuyến khích sử dụng tên viết tắt hoặc tên giữ chỗ nếu cần để đảm bảo thêm một lớp bảo mật. Nhóm Pháp lý của chúng tôi cũng sẵn sàng tham vấn nếu khách hàng yêu cầu hỗ trợ trong việc tuân thủ luật pháp của các quốc gia tương ứng của họ.

    Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, một đại diện của Pillar sẽ cân nhắc các tài nguyên cần thiết và mức giá đã nêu. Bạn sẽ được liên hệ trong vòng 24 giờ để trao đổi xem chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn hay không.